Үйлдвэрийн аялал

Компанийн зарчим: Шударга байдал бол үндэс суурь, чанар бол амьдрал.

Үйлдвэрлэлийн үзэл баримтлал: нарийн төлөвлөлт, үр ашигтай ажил.

Хөгжлийн үзэл баримтлал: гар нийлж бүтээх, бүтээгдэхүүний олон талт байдал.

Сүнслэг үзэл баримтлал: эв нэгдэл ба прагматизм, анхдагч, шинэлэг.

xiantang-1
xiantang-2